រូប​ពិត​ព្រះ​នាងទាំង៩របស់​ផលិតកម្ម Disney

  • ថ្ងៃ​អង្គារ, 13 ខែ​កុម្ភៈ 2018 9:50 ព្រឹក
  • 116 Views

​ផលិតកម្ម Disney តែងតែ​ផលិត​គំនូរជីវចល​ជាច្រើន​ហើយ​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ខ្លាំង​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។
​ទាំងនេះ​គឺជា​រូបភាព​ពិត​និងរូបភាពរបស់​តួអង្គ​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ល្បីៗ​ក្នុង​ផលិតកម្ម Disney៖

១. តួ Rapunzel ក្នុង​រឿង Tangled

២. គំនូរជីវចល​រឿង The Little Mermaid

៣. គំនូរជីវចល​រឿង Moana

៤. គំនូរជីវចល​រឿង Mulan

៥. តួ Snow White ក្នុង​រឿង Snow White and the Seven Dwarfs

៦. តួ “Elsa” ក្នុង​រឿង Frozen

៧. គំនូរជីវចល​រឿង “Beauty and the Beast”

៨. គំនូរជីវចល​រឿង Sleeping Beauty

៩. គំនូរជីវចល​រឿង Pocahontas

​ប្រែ​សម្រួល​៖ ឡោ ប៊ុន​ឃុ​យ​