• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ក្រសួងបរិស្ថានផ្ដើមកម្មវិធីបោះជំរុំ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ក្នុងខេត្តកោះកុង

ក្រសួងបរិស្ថានផ្ដើមកម្មវិធីបោះជំរុំ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ក្នុងខេត្តកោះកុង

  • ថ្ងៃ​ចន្ទ, 12 ខែ​កុម្ភៈ 2018 3:39 ល្ងាច
  • 51 Views