កញ្ញា Suzy ប្រកែក​មិនបាន​ណាត់ជួប​ជាមួយ​សង្សារ​ចាស់ Lee Min Ho

  • ថ្ងៃ​សុក្រ, 9 ខែ​កុម្ភៈ 2018 4:32 ល្ងាច
  • 112 Views

កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ដំណឹង​លេចលឺ​ថា​កញ្ញា Suzy បានធ្វើការ​ណាត់ជួប​ជាមួយ​លោក Lee Min Ho ដែលជា​សង្សារ​ចាស់​។

​ក្នុងពេលនោះ​ដែល​ផលិតកម្ម JYP Entertainment បានធ្វើការ​សួរនាំ​កញ្ញា Suzy ពី​ដំណឹង​នោះ​តែ​កញ្ញា​ប្រកែក​ថា​វា​គឺជា​ដំ​ណឺង​មិន​ពិត​ទេ​។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ផលិតកម្ម MYM Entertainment ក៏បាន​ប្រកាស​ដែរថា​ពួកគេ​មិនបាន​ធ្វើការ​ណាត់ជួប​ទេ​ហើយ​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​របស់​ពួកគេ​ក៏​មិនបាន​កើតឡើង​ម្តងទៀត​ដែរ​។

​សូមបញ្ជាក់ថា​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​របស់​កញ្ញា Suzy និង​លោក Lee Min Ho គឺ​បាន​បែកបាក់​កាលពី​ខែវិច្ឆិកា​កន្លងទៅនេះ​៕

Image result for Suzy And Lee Min Ho

​ប្រែ​សម្រួល​៖ ឡោ ប៊ុន​ឃុ​យ​