• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • អភិបាលខេត្តកណ្ដាល ហាមមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចយកលុយ ពីការដឹកកសិផលទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាម