• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ក្រសួងសាធារណៈការថា កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ ឃាត់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ចំនួន៣០៧គ្រឿង និងពិន័យបានជាង ៥រយលានរៀល