• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ករណីបូម​ខ្សាច់​នៅ​កំពង់ចម្លង​អ្នក​លឿង អាជ្ញាធរ​ចុះ​ហាម​ឃាត់​ជា​លើក​ទី៣ ឃាត់​ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម៣ន