ចៀនត្រី​អោយ​ក្រៀម ត្រូវ​អាំង​ជាមុន​

  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, 7 ខែ​ធ្នូ 2017 6:10 ព្រឹក
  • 564 Views

​បើ​អ្នក​ចង់​ចៀន​សាច់​អោយ​ឆ្ងាញ់​ពិសា ត្រូវ​អាំង​ជាមុន ។​វិធី​អាំង ត្រូវ​អាំង​លើ​ភ្លើង​ខ្សោយ​មិនអោយ ឆ្អិន​ខ្លាំងពេក រួច​យក​សាច់​ដាក់​លើ​ជ្រុ​ញ ហើយ​ដំ​វា​នៅពេល​កំពុង​ក្តៅៗ ដំ​រហូតដល់​បែកសា​ច់ ទើប​យកទៅ​ចៀន ក្នុង​ខ្លាញ់​ដែល​កំពុង​ក្តៅៗ ចៀន​ល្មម​មាន​ពណ៌​លឿង ទើប​ដូ​សដា​ក់លើ​ជ្រុ​ញ ដំ​រហូតដល់​ទន់ ។

​តែ​ប៉ុណ្ណេះ អ្នកនឹង​បាន​សាច់​ចៀន ដែល​ស្រួយ ឆ្ងាញ់​ពិសា​មិន​ខាន ។