តារា​ល្បីៗទាំង១០​ប្រើប្រាស់​តួអង្គ​ជំនួសសម្រាប់ឈុត​គ្រោះថ្នាក់​

  • ថ្ងៃ​អាទិត្យ, 19 ខែ​វិច្ឆិកា 2017 11:36 ព្រឹក
  • 367 Views

​ក្នុង​អាជីពជា​អ្នក​ថតកុន​តែងតែ​ជួបប្រទះ​នូវ​ឈុត​ឆាក​ដែល​ពិបាកៗ​នឹង​ឈុត​ឆាក​គ្រោះថ្នាក់​ជាច្រើន​។​

​ទាំងនេះ​គឺជា​តួ​សម្តែង​ល្បីៗ​ដែល​ប្រើប្រាស់​តួ​ជំនួស​ក្នុង​ការថត​៖
១.លោក Chris Hemsworth និងលោក Bobby Holland Hanton
​ក្នុង​រឿង​: Thor

២. លោក Chris Pratt និងលោក Tony McFarr
​ក្នុង​រឿង​: Guardians of the Galaxy, Jurassic World និង Passengers


៣. លោក Johnny Depp និងលោក Theo Kypri
​ក្នុង​រឿង​: The Tourist


៤. លោក Tom Cruise និងលោក Michael McIntyre
​ក្នុង​រឿង​: In Knight and Day


៥. លោក Dwayne “The Rock” Johnson និងលោក Tanoai Reed
​ក្នុង​រឿង​: Pain & Gain


៦. កញ្ញា Penélope និងកញ្ញា Mónica Cruz
​ក្នុង​រឿង​: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

៧. លោក Tom Hardy និងលោក Jacob Tomuri
​ក្នុង​រឿង​: Legend


៨. កញ្ញា Margot Robbie និងកញ្ញា Ingrid Kleinig
​ក្នុង​រឿង​: Suicide Squad និង The Legend of Tarzan


៩. អ្នកស្រី Jennifer Lopez និងអ្នកស្រី Vanessa Vander Pluym
​ក្នុង​រឿង​: Shades of Blue


១០. អ្នកស្រី Lucy Lawless និងអ្នកស្រី Zoë Bell
​ក្នុង​រឿង​: Xena: Warrior Princess

ប្រែសម្រួល៖ ឡោ ប៊ុនឃុយ