• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា ចាត់​ទុក​​កម្មវិធី​នាវា​យុវជន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​ជប៉ុន គឺជា​ការ​រវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់